logo
logo
Vietnamese English
0919 270 574
Time 25.03.2016 02:59 | View 2.936

Công ty TNHH TMDV Sản Xuất Và Chăn Nuôi Thanh Đức liên tục nhận được bằng khen từ các cấp qua các năm:

 Ngày 21 tháng 01 năm 2015 Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai số 168/ QĐ- UBND : Đã có nhiều thành tích đóng góp tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới .

 Ngày 21 tháng 07 năm 2015 Bằng Khen của Thủ tướng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 1142/QĐ- TTg : Đã có đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 Ngày 23 tháng 10 năm 2015 Kỷ niệm chương Vì Sự Phát Triển Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Việt Nam ( 2010- 2015 )  của TW Hiệp Hội Trang Trại & Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam .

 Ngày 23 tháng 10 năm 2015 Vinh Danh TOP 15 Sản Phẩm Nông nghiệp Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ Tiêu Biểu Năm 2015 Vì Sự Phát Triển Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Việt Nam ( 2010- 2015 )  của TW Hiệp Hội Trang Trại & Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam .