logo
logo
Vietnamese English
0919 270 574
Time 31.03.2016 04:15 | View 2.177

Hôm nay vào lúc 14h00 ngày 31/03/2016  tại chuồng chăn nuôi số I, nhân viên chăn nuôi đã phát hiện được một quả trứng to "ngoại cỡ", qua kiểm tra quả trứng có khối lượng là 170g. Trong nhật ký chăn nuôi, công ty Thanh Đức cũng từng có loại trứng to ngoại cỡ như thế này với cân nặng khoảng 145g  tuy nhiên đến hôm nay thì quả trứng này đã phá vỡ kỷ lục trước đó.Tuy nhiên tần suất xuất hiện trứng gà "ngoại cỡ" như thế này không xảy ra thường xuyên nhưng "cô" gà mái này phải có một sức khỏe tuyệt đối mới cho ra được quả trứng như vậy.