logo
logo
Vietnamese English
0919 270 574
Time 09.03.2016 04:46 | View 3.373

Ngoài việc cung cấp trứng gà sạch thương phẩm,Thanh Đức còn cung cấp gà hậu bị ( 100 ngày tuổi )  phục vụ nhu cầu nôi bộ và cung ứng cho các cơ sở kinh doanh khác.

Gà giống - gà hậu bị Thanh Đức